• Cerere pentru eliberarea actului de identitate;
• Certificat de nastere, original si copie;
• Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
• Declaratia unuia dintre parinti ori unei terte persoane, din care sa rezulte faptul ca identitatea declarata in cererea de eliberare a actului de identitate, coroborata cu imaginea preluata ori cu fotografia atasata cererii, apartine solicitantului;
• Fisa cu impresiunile dedactilare ale solicitantului realizata de unitatea de politie de la locul de domiciliu sau resedinta al solicitantului;
• Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate -7 lei;

Formular cerere (PDF)

Close Search Window