10. Acte necesare eliberarii cartii de identitate la dobandirea cetateniei romane

• Cererea pentru eliberarea actului de identitate ;
• Certificatul constator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, original si 2 copii ; in cazul minorilor care au implinit varsta de 14 ani si nu sunt inscrisi in certificatul constatator care atesta dobandirea cetateniei de catre unul dintre parinti, acestia sunt indrumati pentru clarificarea cetateniei catre Ministerul Justitiei ;
• Certificatele de stare civila ale solicitantului, nastere si casatorie, daca este cazul, precum si cele ale copiilor sai cu varsta mai mica de 14 ani, care dobandesc cetatenia romana impreuna cu parintii, original si copie (certificatele trebuie sa fie eliberate de autoritatile romane) ;
• Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie ;
• Un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identitati, respectiv : pasaport, permis de conducere sau act de identitate strain, original si copie ;
• Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate – 7 lei ;

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauza va preda permisul de ședere eliberat de Autoritatea pentru străini pentru a fi remis structurii împreună cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiției ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

Formulare cerere (PDF): (după caz) Anexa 11 sau Anexa 15

Close Search Window