Adresa:
Str. Primăriei nr.1,
Valu lui Traian, 907300

Tel./Fax: 0241-231.006 / 0241-231.353

0241230521 – SPCLEP Valu lui Traian

 

DISPECERAT Poliția Locală Valu lui Traian, telefon: 0733002122

E-mail:  [email protected]
[email protected]

În conformitate cu prevederile Art. 2 din OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare a procedurilor administrative, către adresa de email de mai sus a secretarului comunei se pot transmite copii în format electronic ale documentelor de identitate precum și documente semnate electronic cu semnătură digitală avansată și/sau cu semnătură digitală calificată potrivit prevederilor Art. 3. ale aceluiași act normativ și ale Art. 26 și Art. 36 și respectiv ale Art. 28 și Art. 38. din Regulamentul nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

În conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protecție a Datelor 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului, secțiunea 4, art. 37, pentru îndeplinirea în cadrul Primăriei a atribuțiunilor de Responsabil cu protecția datelor (DPO – Data Protection Officer) a fost numit domnul polițist local Sandu Marin, cu următoarele date de contact:
Sandu Marin
Poliția Locală, Comuna Valu lui Traian
Jud. Constanța, ROMÂNIA
tel.: +40733002119
E-mail:  [email protected]

PROGRAMUL de LUCRU al personalului din cadrul PRIMĂRIEI VALU LUI TRAIAN

(valabil începând cu data de 06 Februarie 2023)

                                           

                                                          Luni – Vineri: 7,30 – 15,30

PROGRAMUL de LUCRU al BIROULUI de RELAȚII cu PUBLICUL (REGISTRATURA)
din cadrul 
PRIMĂRIEI VALU LUI TRAIAN

Luni – Vineri: 7,30 – 15,30

PROGRAMUL DE AUDIENȚE CU PUBLICUL – (primar, viceprimar, secretar, șefii serviciilor, etc.)

Marți: între orele 7,30 -11,30.

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL – Compartimentul de urbanism

Luni, marți, miercuri și joi:
– între orele 7,30 – 11,30- program cu publicul
– între orele 11,30 – 15,30 – teren

 

Vineri:
– între orele : 7,30 – 11,30 – teren
– între orele: 11,30 – 15,30- program cu publicul.

  PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL – Compartimentul Registrul Agricol

Luni, marți, miercuri și joi:
– între orele 7,30 – 11,30- program cu publicul
– între orele 11,30 – 15,30 – teren

 

Vineri:
– între orele : 7,30 – 11,30 – program cu publicul
– între orele: 11,30 – 15,30 – teren.

 Adresele de contact  ale birourilor:

                 [email protected];

                 [email protected];

                 [email protected];

                 [email protected];

                 [email protected];

                 [email protected];

                 [email protected]

                 [email protected]

Plătește online impozite și taxe locale.
Instrucțiunile de utilizare, manualul în format PDF și mai multe detalii sunt aici.
Legislație și alte documente Ghișeul.ro.

Close Search Window