Echipa – Primaria Valu lui Traian

Some text below header

Florin MITROI

Primar

CV

Ilona – Irina DRAGOE

Secretar

CV

Claudia Iulia IUREA

Viceprimar

CV

 

 

 

CONSILIUL LOCAL VALU LUI TRAIAN

Comisii Consiliul Local

Pe durata mandatului său, Consiliul Local al comunei Valu lui Traian organizează un număr de cinci comisii de specialitate care vor funcţiona în următoarea componenţă: 

Modificari în componența Consiliului Local, mandat 2020-2024:

 Mandatul d-lui consilier local  Tudosoiu Iancu-Iulian a  încetat  conform HCL nr.159/ 23.06.2021;

Mandatul d-nei consilier Iuruc Luminița  a   încetat  conform HCL nr.171/05.08.2022.

  In locul d-lui Tudosoiu I.  a fost validat mandatul d-nei  ȘTEFAN SIMONA-MIHAELA

  In locul d-nei  Iuruc L.  a fost validat mandatul d-lui BANCU  GEORGE

Modificări în componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local:

  In prezent, urmare încetării mandatelor de consilier local ale numiților Tudosoiu I.   și  Iuruc L.,   au fost modificate componențele comisiilor nr.3, nr.4 și nr.5.

Denumire comisie

Numele și prenumele consilierilor locali

Comisia nr.1

Pentru agricultura, protecția și refacerea mediului, turism, servicii comunitare de utilitate publica si comerț

Moțoi Constantin

Președinte

Cadȋr Turgai

Secretar

Bindela Vasile

Membru

Comisia nr.2

pentru munca, protecție socială, protecție copii, apărarea ordinii și liniștii publice, situațiile de urgenta

Ramazan Mușghian

Președinte

Bebeșelea Ghiorghe

Secretar

Moraru Nicu

Membru

Isleam Niran

Membru

Memet Fichiran

Membru

     

Comisia nr.3

pentru buget-finanţe, activităţie conomico-financiare, administraţie publică locală, juridic, disciplină, relaţii  cu  cetăţenii

PĂTRUŢOIU ION

Presedinte

IVAN VALERIU

Secretar

RAMAZAN  MUŞGHIAN

Membru

DRĂGUŞIN MONICA-CECILIA

Membru

IUREA IULIA-CLAUDIA

Membru

Comisia nr.4

pentru învăţământ, sănătate şi familie, tineret şi sport, activităţi social-culturale, culte, probleme  ale  minorităţilor

PAPUC GHIORGHE

Presedinte

BANCU  GEORGE

Secretar

DRĂGUŞIN MONICA-CECILIA

Membru

Comisia  nr.5

pentru administrarea domeniului  public şiprivat, amenajarea teritoriului şi  urbanism

IUREA IULIA –CLAUDIA

Președinte

DUMITRACHE DRAGOŞ -ALEXANDRU

Secretar

ISLEAM  NIRAN

Membru

BUHLEA ADRIAN

Membru

ȘTEFAN SIMONA-MIHAELA

Membru

Close Search Window