Denumire

Observatii

Descarca

Certificate de urbanism construire (click aici…)

Primirea și eliberarea documentațiilor se poate face:

-fizic la Compartimentul de Urbanism situate la Primăria Comunei Valu lui Traian, str.Primăriei, nr.1, telefon:0241231006, interior 8

Program:

-luni-joi:08:00-15:30

-vineri:12:00-15:30

-online: [email protected]

Certificatul de Urbanism nu ține loc de Autorizație de Construire și nu confer dreptul de a executa lucrări de construire.

 

1.Certificat de urbanism construire

Act necesar

Observații

Descarcă

1.opis

– obligatoriu

-se va complete în mod obligatoriu de către proiectant/arhitect

Descarcă opis

2.cerere tip completată, semnată și ștampilată (după caz-pentru persoane juridice)

– obligatoriu

-formular F1 – timp mediu de completare 5-6 min

-se va semna pe pagina cu precizări declarația-consimțământul în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Formular tip și precizări

3.Declarație – consimțământ

– obligatoriu

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu character personal și libera circulație a acestor date.

Descarcă formular

4.chitanță/op achitare taxă

– obligatoriu

 

Descarcă tabel taxe

5.nomenclator stradal

– obligatoriu

-eliberat de Compartiment Registru Agricol Primăria Comunei Valu lui Traian

 

6.extras de carte funciară pentru informare

– obligatoriu

– în termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice, eliberat la cerere de către Oficiu de cadstru și publicitate imobiliară Constanța

-pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară

 

7.extras din planul cadastral de pe ortofotoplan

– obligatoriu

– în termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice, eliberat la cerere de către Oficiu de cadstru și publicitate imobiliară Constanța

-pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară

 

8.copie B.I./C.I. titular al dreptului real asupra imobilului, teren și/sau construcție și certificatul de înregistrare fiscal (CUI) (după caz-pentru personae juridice)

   

9.proces verbal de înțărușare

– eliberat de un cadastrist autorizat

 

10.autorizație de construire inițială

– dacă este cazul

 

11.anunț începere lucrări ISC+anunț începere lucrări primărie pentru autorizația inițaială

– dacă este cazul

 

12.act de proprietate

   

13.memoriu justificativ

– întocmit de architect autorizat

 

14.plan de încadrare în zonă

– întocmit de architect autorizat

 

15.plan de situație

– întocmit de architect autorizat

 

16.Acord proiectant inițial

– dacă este cazul

 

2.Certificat de urbanism desființare

Denumire

Observatii

Descarca

Certificate de urbanism desființare (click aici…)

Primirea și eliberarea documentațiilor se poate face:

-fizic la Compartimentul de Urbanism situate la Primăria Comunei Valu lui Traian, str.Primăriei, nr.1, telefon:0241231006, interior 8

Program:

-luni-joi:08:00-15:30

-vineri:12:00-15:30

-online: [email protected]

Certificatul de Urbanism nu ține loc de Autorizație de Desființare și nu confer dreptul de a executa lucrări de desfiinșare.

 

Act necesar

Observații

Descarcă

1.opis

– obligatoriu

-se va complete în mod obligatoriu de către proiectant/arhitect

Descarcă opis

2.cerere tip completată, semnată și ștampilată (după caz-pentru persoane juridice)

– obligatoriu

-formular F1 – timp mediu de completare 5-6 min

-se va semna pe pagina cu precizări declarația-consimțământul în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Formular tip și precizări

3.Declarație – consimțământ

– obligatoriu

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu character personal și libera circulație a acestor date.

Descarcă formular

4.chitanță/op achitare taxă

– obligatoriu

 

Descarcă tabel taxe

5.nomenclator stradal

– obligatoriu

-eliberat de Compartiment Registru Agricol Primăria Comunei Valu lui Traian

 

6.extras de carte funciară pentru informare

– obligatoriu

– în termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice, eliberat la cerere de către Oficiu de cadstru și publicitate imobiliară Constanța

-pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară

 

7.extras din planul cadastral de pe ortofotoplan

– obligatoriu

– în termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice, eliberat la cerere de către Oficiu de cadstru și publicitate imobiliară Constanța

-pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară

 

8.copie B.I./C.I. titular al dreptului real asupra imobilului, teren și/sau construcție și certificatul de înregistrare fiscal (CUI) (după caz-pentru personae juridice)

   

9.proces verbal de înțărușare

– eliberat de un cadastrist autorizat

 

10.autorizație de construire inițială

– dacă este cazul

 

11.anunț începere lucrări ISC+anunț începere lucrări primărie pentru autorizația inițaială

– dacă este cazul

 

12.act de proprietate

   

13.memoriu justificativ

– întocmit de architect autorizat

 

14.plan de încadrare în zonă

– întocmit de architect autorizat

 

15.plan de situație

– întocmit de architect autorizat

 

16.Acord proiectant inițial

– dacă este cazul

 

Denumire

Observatii

Descarca

Certificate de urbanism operări notariale (click aici…)

Primirea și eliberarea documentațiilor se poate face:

-fizic la Compartimentul de Urbanism situate la Primăria Comunei Valu lui Traian, str.Primăriei, nr.1, telefon:0241231006, interior 8

Program:

-luni-joi:08:00-15:30

-vineri:12:00-15:30

-online: [email protected]

Operațiunile notariale se referă la vânzare-cumpărare, concesionare, drept de servitude, dezmembrare/alipire, partaj, succesiune, informare, contract de superficie.

 

3.Certificat de urbanism operări notariale

Act necesar

Observații

Descarcă

1.opis

-obligatoriu

 

Descarcă opis

2.cerere tip completată, semnată și ștampilată (după caz-pentru persoane juridice)

– obligatoriu

-formular F1 – timp mediu de completare 5-6 min

-se va semna pe pagina cu precizări declarația-consimțământul în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Formular tip și precizări

3.Declarație – consimțământ

– obligatoriu

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu character personal și libera circulație a acestor date.

Descarcă formular

4.chitanță/op achitare taxă

– obligatoriu

 

Descarcă tabel taxe

5.nomenclator stradal

– obligatoriu

-eliberat de Compartiment Registru Agricol Primăria Comunei Valu lui Traian

 

6.extras de carte funciară pentru informare

– obligatoriu

– în termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice, eliberat la cerere de către Oficiu de cadstru și publicitate imobiliară Constanța

-pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară

 

7.extras din planul cadastral de pe ortofotoplan

– obligatoriu

– în termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice, eliberat la cerere de către Oficiu de cadstru și publicitate imobiliară Constanța

-pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară

 

8.copie B.I./C.I. titular al dreptului real asupra imobilului, teren și/sau construcție și certificatul de înregistrare fiscal (CUI) (după caz-pentru personae juridice)

   

9.act de proprietate

   

10.plan de situație cu propunere de dezmembrare/alipire

– întocmit de cadastrist autorizat

 

4.Certificat de urbanism elaborare PUD, PUZ

Denumire

Observatii

Descarca

Certificate de urbanism elaborare PUD, PUZ (click aici…)

Primirea și eliberarea documentațiilor se poate face:

-fizic la Compartimentul de Urbanism situate la Primăria Comunei Valu lui Traian, str.Primăriei, nr.1, telefon:0241231006, interior 8

Program:

-luni-joi:08:00-15:30

-vineri:12:00-15:30

-online: [email protected]

 

Act necesar

Observații

Descarcă

1.opis

– obligatoriu

-se va complete în mod obligatoriu de către proiectant/arhitect

Descarcă opis

2.cerere tip completată, semnată și ștampilată (după caz-pentru persoane juridice)

– obligatoriu

-formular F1 – timp mediu de completare 5-6 min

-se va semna pe pagina cu precizări declarația-consimțământul în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Formular tip și precizări

3.Declarație – consimțământ

– obligatoriu

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu character personal și libera circulație a acestor date.

Descarcă formular

4.chitanță/op achitare taxă

– obligatoriu

 

Descarcă tabel taxe

5.nomenclator stradal

– obligatoriu

-eliberat de Compartiment Registru Agricol Primăria Comunei Valu lui Traian

– dacă este cazul

 

6.extras de carte funciară pentru informare

– obligatoriu

– în termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice, eliberat la cerere de către Oficiu de cadstru și publicitate imobiliară Constanța

-pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară

 

7.extras din planul cadastral de pe ortofotoplan

– obligatoriu

– în termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice, eliberat la cerere de către Oficiu de cadstru și publicitate imobiliară Constanța

-pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară

 

8.copie B.I./C.I. titular al dreptului real asupra imobilului, teren și/sau construcție și certificatul de înregistrare fiscal (CUI) (după caz-pentru personae juridice)

   

9.act de proprietate

   

10.memoriu

– întocmit de arhitect autorizat

 

11.planuri de încadrare în zonă

– întocmit de arhitect autorizat

 

12.planuri situația existentă/propusă

– întocmit de arhitect autorizat

 

5.Certificat de urbanism: locuințe individuale – instalații utilizare gaze naturale -extinderi

Denumire

Observatii

Descarca

Certificate de urbanism: locuințe individuale – instalații utilizare gaze naturale (click aici…)

Primirea și eliberarea documentațiilor se poate face:

-fizic la Compartimentul de Urbanism situate la Primăria Comunei Valu lui Traian, str.Primăriei, nr.1, telefon:0241231006, interior 8

Program:

-luni-joi:08:00-15:30

-vineri:12:00-15:30

-online: [email protected]

 

Act necesar

Observații

Descarcă

1.opis

– obligatoriu

-se va complete în mod obligatoriu de către proiectant/arhitect

Descarcă opis

2.cerere tip completată, semnată și ștampilată (după caz-pentru persoane juridice)

– obligatoriu

-formular F1 – timp mediu de completare 5-6 min

-se va semna pe pagina cu precizări declarația-consimțământul în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Formular tip și precizări

3.Declarație – consimțământ

– obligatoriu

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu character personal și libera circulație a acestor date.

Descarcă formular

4.chitanță/op achitare taxă

– obligatoriu

   

5.nomenclator stradal

– obligatoriu

-eliberat de Compartiment Registru Agricol Primăria Comunei Valu lui Traian

– dacă este cazul

 

6.extras de carte funciară pentru informare

– obligatoriu

– în termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice, eliberat la cerere de către Oficiu de cadstru și publicitate imobiliară Constanța

-pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară

 

7.extras din planul cadastral de pe ortofotoplan

– obligatoriu

– în termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice, eliberat la cerere de către Oficiu de cadstru și publicitate imobiliară Constanța

-pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară

 

8.copie B.I./C.I. titular al dreptului real asupra imobilului, teren și/sau construcție și certificatul de înregistrare fiscal (CUI) (după caz-pentru personae juridice)

   

9.act de proprietate

   

10.memoriu

– întocmit de inginer autorizat

 

11.planuri de încadrare în zonă

– întocmit de inginer autorizat

 

12.planuri situația existent/propusă

– întocmit de inginer autorizat

 

5.Prelungire certificat de urbanism

Denumire

Observatii

Descarca

Prelungire certificat de urbanism: (click aici…)

Primirea și eliberarea documentațiilor se poate face:

-fizic la Compartimentul de Urbanism situate la Primăria Comunei Valu lui Traian, str.Primăriei, nr.1, telefon:0241231006, interior 8

Program:

-luni-joi:08:00-15:30

-vineri:12:00-15:30

-online: [email protected]

 

Act necesar

Observații

Descarcă

1.cerere tip completată, semnată și ștampilată (după caz-pentru persoane juridice)

– obligatoriu

-formular F7 – timp mediu de completare 3 min

– -Nota: prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de către emitent, la cererea titularului formulate cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, pentru o perioadă de timp de maximum 12 luni, după care, în mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism

Formular tip

3.Declarație – consimțământ

– obligatoriu

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu character personal și libera circulație a acestor date.

Descarcă formular

4.certificat de urbanism

– obligatoriu

– în original

 

7.Autorizație de construire

Denumire

Observatii

Descarca

Autorizație de construire (click aici…)

Primirea și eliberarea documentațiilor se poate face:

-fizic la Compartimentul de Urbanism situat la Primăria Comunei Valu lui Traian, str.Primăriei, nr.1, telefon:0241231006, interior 8

Program:

-luni-joi:08:00-15:30

-vineri:12:00-15:30

-online: [email protected]

Certificatul de Urbanism nu ține loc de Autorizație de Construire și nu confer dreptul de a executa lucrări de econstruire.

 

Act necesar

Observații

Descarcă

1.opis

-se va completa în mod obligatoriu de către proiectant/arhitect

Descarcă opis

2. cerere tip + anexe, completate, semnate și ștampilate, după caz, (anexa la cererea de solicitare autorizație de construire, va fi semnată și ștampilată de către architect, proiectant)

– formular F8 – timp mediu de completare 5-6 min
– original, două exemplare, câte unul în fiecare dosar

Descarcă

3.Declarație – consimțământ

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu character personal și libera circulație a acestor date.

Descarcă formular

4.chitanță/op achitare taxă

chitanță achitare taxe (taxă autorizație construire, taxa xerox, taxă OAR/UAR

– chitanță/O.P. de plată
– copie

COD FISCAL 4671718

COD IBAN RO 39 TREZ 23121160250XXXXX  pt taxă AC

CONT TAXĂ O.A.R.

CONT IBAN RO 25 TREZ 2315006XXX015065

CONT TAXA XEROX

CONT IBAN RO 34 TREZ 23121360250XXXXX

CONT TAXĂ URGENȚĂ

RO83 TREZ 23121340250XXXXX

Tabel taxe

5.certificat de urbanism

copie

 

6. extras de carte funciară pentru informare

– în termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice, eliberat la cerere de către Oficiu de cadstru și publicitate imobiliară Constanța

-pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară

– în cazul în care există sarcini: sechestru/ipotecă/habitație viageră și alte sarcini – acord în formă autentică – copie

 

7.extras din planul cadastral de pe ortofotoplan

– în termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice, eliberat la cerere de către Oficiu de cadstru și publicitate imobiliară Constanța

-pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară

 

8. avize, acorduri si punct de vedere /act administrativ al autoritatii pentru protectia mediului, solicitate prin certificatul de urbanism, in copie

-copie

 

9.copie B.I./C.I. titular al dreptului real asupra imobilului, teren și/sau construcție și certificatul de înregistrare fiscal (CUI) (după caz-pentru personae juridice)

-copie

 

10.nomenclator stradal

-copie

 

11.proces verbal de înțărușare

– eliberat de un cadastrist autorizat

-copie

 

12.autorizație de construire inițială

– dacă este cazul

-copie

 

13.anunț începere lucrări ISC+anunț începere lucrări primărie pentru autorizația inițaială

– dacă este cazul

-copie

 

14.acord proiectant inițial

– dacă este cazul

-copie

 

15.Declarații notariale/acorduri în formă autentică vecini limitrofi pentru construirea pe limita de proprietate, subzidire, alipire la calcan, intervenții părți commune

-copie

 

16. Dovadă OAR (Ordinul Arhitecților din România)/UAR (Uniunea Arhitecților din România)

-dovada de inregistrare proiect DTAC la OAR

-copie

 

17. Act de proprietate

-copie

 

18.Deviz general de lucrări

-original

 

19.Calcul deșeuri inerte

-original

 

20.Raport de expertiză tehnică (rezistență și stabilitate Securitate la incendiu)

NOTĂ: aceste documente vor fi depuse in original, câte un exemplar în fiecare dosar

 

21.Sudii de specialitate (de însorire, geotehnic, privind sisteme alternative de energie, volumetric, alte studii)

NOTĂ: aceste documente vor fi depuse în original, câte un exemplar în fiecare dosar

 

21.Piese scrise

-borderou piese scrise și desenate, specialitatea arhitectură, rezistență, instalații

-listă de semnături, specialitatea arhitectură, rezistență, instalații

-memoriu arhitectură, rezistență, instalații

NOTĂ: aceste documente vor fi depuse în original, câte un exemplar în fiecare dosar

Se vor realiza conform Anexei nr.1 din Legea nr.50/1991 cu modificările și completările ulterioare

22.Piese desenate

-planuri generale

– planșe pe specialități

NOTĂ: aceste documente vor fi depuse în original, câte un

Precizări suplimentare

8.Autorizație de desființare

Denumire

Observatii

Descarca

Autorizație de construire (click aici…)

Primirea și eliberarea documentațiilor se poate face:

-fizic la Compartimentul de Urbanism situat la Primăria Comunei Valu lui Traian, str.Primăriei, nr.1, telefon:0241231006, interior 8

Program:

-luni-joi:08:00-15:30

-vineri:12:00-15:30

-online: [email protected]

Certificatul de Urbanism nu ține loc de Autorizație de Construire și nu confer dreptul de a executa lucrări de econstruire.

 

Act necesar

Observații

Descarcă

1.opis

-se va completa în mod obligatoriu de către proiectant/arhitect

Descarcă opis

2. cerere tip + anexe, completate, semnate și ștampilate, după caz, (anexa la cererea de solicitare autorizație de desființare, va fi semnată și ștampilată de către architect, proiectant)

– formular F8 – timp mediu de completare 5-6 min
– original, două exemplare, câte unul în fiecare dosar

Descarcă

3.Declarație – consimțământ

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu character personal și libera circulație a acestor date.

Descarcă formular

4.chitanță/op achitare taxă

chitanță achitare taxe (taxă autorizație desființare, taxa xerox, taxă OAR/UAR

– chitanță/O.P. de plată
– copie

COD FISCAL 4671718

COD IBAN RO 39 TREZ 23121160250XXXXX  pt taxă AC

CONT TAXĂ O.A.R.

CONT IBAN RO 25 TREZ 2315006XXX015065

CONT TAXA XEROX

CONT IBAN RO 34 TREZ 23121360250XXXXX

CONT TAXĂ URGENȚĂ

RO83 TREZ 23121340250XXXXX

Tabel taxe

5.certificat de urbanism

copie

 

6. extras de carte funciară pentru informare

– în termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice, eliberat la cerere de către Oficiu de cadstru și publicitate imobiliară Constanța

-pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară

– în cazul în care există sarcini: sechestru/ipotecă/habitație viageră și alte sarcini – acord în formă autentică – copie

 

7.extras din planul cadastral de pe ortofotoplan

– în termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice, eliberat la cerere de către Oficiu de cadstru și publicitate imobiliară Constanța

-pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară

 

8. avize, acorduri si punct de vedere /act administrativ al autoritatii pentru protectia mediului, solicitate prin certificatul de urbanism, in copie

-copie

 

9.copie B.I./C.I. titular al dreptului real asupra imobilului, teren și/sau construcție și certificatul de înregistrare fiscal (CUI) (după caz-pentru personae juridice)

-copie

 

10.nomenclator stradal

-copie

 

11.autorizație de construire inițială

– dacă este cazul

-copie

 

12.anunț începere lucrări ISC+anunț începere lucrări primărie pentru autorizația inițaială

– dacă este cazul

-copie

 

13.acord proiectant inițial

– dacă este cazul

-copie

 

14.Declarații notariale/acorduri în formă autentică vecini limitrofi pentru construirea pe limita de proprietate, subzidire, alipire la calcan, intervenții părți commune

-copie

 

15.Certificat de atestare fiscal

-copie

 

16. Dovadă OAR (Ordinul Arhitecților din România)/UAR (Uniunea Arhitecților din România)

-dovada de inregistrare proiect DTAC la OAR

-copie

 

17. Act de proprietate

-copie

 

18.Deviz general de lucrări

-original

 

19.Calcul deșeuri inerte

-original

 

20.Raport de expertiză tehnică (rezistență și stabilitate Securitate la incendiu)

NOTĂ: aceste documente vor fi depuse in original, câte un exemplar în fiecare dosar

 

21.Piese scrise

-borderou piese scrise și desenate, specialitatea arhitectură,

-listă de semnături, specialitatea arhitectură

-memoriu arhitectură,

NOTĂ: aceste documente vor fi depuse în original, câte un exemplar în fiecare dosar

Se vor realiza conform Anexei nr.1 din Legea nr.50/1991 cu modificările și completările ulterioare

22.Piese desenate

-planuri generale

NOTĂ: aceste documente vor fi depuse în original, câte un

Precizări suplimentare

Denumire

Observatii

Descarca

Autorizație de construire rețele tehnico-edilitare (click aici…)

Primirea și eliberarea documentațiilor se poate face:

-fizic la Compartimentul de Urbanism situat la Primăria Comunei Valu lui Traian, str.Primăriei, nr.1, telefon:0241231006, interior 8

Program:

-luni-joi:08:00-15:30

-vineri:12:00-15:30

-online: [email protected]

Certificatul de Urbanism nu ține loc de Autorizație de Construire și nu confer dreptul de a executa lucrări de econstruire.

 

9.Autorizație de construire rețele tehnico-edilitare extindere/branșament

Act necesar

Observații

Descarcă

1.opis

-se va completa în mod obligatoriu de către proiectant/arhitect

Descarcă opis

2. cerere tip + anexe, completate, semnate și ștampilate, după caz, (anexa la cererea de solicitare autorizație de desființare, va fi semnată și ștampilată de către architect, proiectant)

– formular F8 – timp mediu de completare 5-6 min
– original, două exemplare, câte unul în fiecare dosar

Descarcă

3.Declarație – consimțământ

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu character personal și libera circulație a acestor date.

Descarcă formular

4.chitanță/op achitare taxă

chitanță achitare taxe (taxă autorizație desființare, taxa xerox, taxă OAR/UAR

– chitanță/O.P. de plată
– copie

COD FISCAL 4671718

COD IBAN RO 39 TREZ 23121160250XXXXX  pt taxă AC

CONT TAXA XEROX

CONT IBAN RO 34 TREZ 23121360250XXXXX

CONT TAXĂ URGENȚĂ

RO83 TREZ 23121340250XXXXX

Tabel taxe

5.certificat de urbanism

copie

 

6. extras de carte funciară pentru informare

– în termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice, eliberat la cerere de către Oficiu de cadstru și publicitate imobiliară Constanța

-pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară

– în cazul în care există sarcini: sechestru/ipotecă/habitație viageră și alte sarcini – acord în formă autentică – copie

 

7.extras din planul cadastral de pe ortofotoplan

– în termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice, eliberat la cerere de către Oficiu de cadstru și publicitate imobiliară Constanța

-pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară

 

8. avize, acorduri si punct de vedere /act administrativ al autoritatii pentru protectia mediului, solicitate prin certificatul de urbanism, in copie

-copie

 

9.copie B.I./C.I. titular al dreptului real asupra imobilului, teren și/sau construcție și certificatul de înregistrare fiscal (CUI) (după caz-pentru personae juridice)

-copie

 

10.nomenclator stradal

-copie

 

11.autorizație de construire inițială

– dacă este cazul

-copie

 

12.anunț începere lucrări ISC+anunț începere lucrări primărie pentru autorizația inițaială

– dacă este cazul

-copie

 

14.Declarații notariale/acorduri în formă autentică vecini

– dacă e cazul

-copie

 

18.Deviz general de lucrări

-original

 

21.Piese scrise

-borderou piese scrise și desenate

-listă de semnături

-memoriu

NOTĂ: aceste documente vor fi depuse în original, câte un exemplar în fiecare dosar

 

22.Piese desenate

-planuri

NOTĂ: aceste documente vor fi depuse în original, câte un

 

Denumire

Observatii

Descarca

Autorizație de construire organizare de șantier (click aici…)

Primirea și eliberarea documentațiilor se poate face:

-fizic la Compartimentul de Urbanism situat la Primăria Comunei Valu lui Traian, str.Primăriei, nr.1, telefon:0241231006, interior 8

Program:

-luni-joi:08:00-15:30

-vineri:12:00-15:30

-online: [email protected]

Certificatul de Urbanism nu ține loc de Autorizație de Construire și nu confer dreptul de a executa lucrări de econstruire.

 

10.Autorizație de construire organizare șantier

Act necesar

Observații

Descarcă

1.opis

-se va completa în mod obligatoriu de către proiectant/arhitect

Descarcă opis

2. cerere tip + anexe, completate, semnate și ștampilate, după caz, (anexa la cererea de solicitare autorizație de construire, va fi semnată și ștampilată de către architect, proiectant)

– formular F8 – timp mediu de completare 5-6 min
– original, două exemplare, câte unul în fiecare dosar

Descarcă

3.Declarație – consimțământ

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu character personal și libera circulație a acestor date.

Descarcă formular

4.chitanță/op achitare taxă

chitanță achitare taxe (taxă autorizație construire, taxa xerox, taxă OAR/UAR

– chitanță/O.P. de plată
– copie

COD FISCAL 4671718

COD IBAN RO 39 TREZ 23121160250XXXXX  pt taxă AC

CONT TAXĂ O.A.R.

CONT IBAN RO 25 TREZ 2315006XXX015065

CONT TAXA XEROX

CONT IBAN RO 34 TREZ 23121360250XXXXX

CONT TAXĂ URGENȚĂ

RO83 TREZ 23121340250XXXXX

Tabel taxe

5.certificat de urbanism

copie

 

6. extras de carte funciară pentru informare

– în termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice, eliberat la cerere de către Oficiu de cadstru și publicitate imobiliară Constanța

-pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară

– în cazul în care există sarcini: sechestru/ipotecă/habitație viageră și alte sarcini – acord în formă autentică – copie

 

7.extras din planul cadastral de pe ortofotoplan

– în termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice, eliberat la cerere de către Oficiu de cadstru și publicitate imobiliară Constanța

-pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară

 

8. avize, acorduri si punct de vedere /act administrativ al autoritatii pentru protectia mediului, solicitate prin certificatul de urbanism, in copie

-copie

 

9.copie B.I./C.I. titular al dreptului real asupra imobilului, teren și/sau construcție și certificatul de înregistrare fiscal (CUI) (după caz-pentru personae juridice)

-copie

 

10.nomenclator stradal

-copie

 

11.proces verbal de înțărușare

– eliberat de un cadastrist autorizat

-copie

 

12.autorizație de construire inițială – în cazul în care lucrările se autorizează separat

– dacă este cazul

-copie

 

13.anunț începere lucrări ISC+anunț începere lucrări primărie pentru autorizația inițaială

– dacă este cazul

-copie

 

14.acord proiectant inițial

– dacă este cazul

-copie

 

15.Declarații notariale/acorduri în formă autentică vecini limitrofi

-copie

 

16. Dovadă OAR (Ordinul Arhitecților din România)/UAR (Uniunea Arhitecților din România)

-dovada de inregistrare proiect DTAC la OAR

-copie

 

17. Act de proprietate

-copie

 

18.Deviz general de lucrări

-original

 

19.Calcul deșeuri inerte

-original

 

21.Piese scrise

-borderou piese scrise și desenate, specialitatea arhitectură

-listă de semnături, specialitatea arhitectură

-memoriu organizare de șantier

NOTĂ: aceste documente vor fi depuse în original, câte un exemplar în fiecare dosar

 

22.Piese desenate

-plan general amplasarea obiectiveor investiției, cuprinzând amplasamentul investiției și toate amenajările și construcțiile provizorii necesare realizării acesteiia.

NOTĂ: aceste documente vor fi depuse în original, câte un

Precizări suplimentare

11.Autorizație pentru scoaterea temporară din folosință a domeniului public și/sau privat

Denumire

Observatii

Descarca

Autorizație de intervenție în domeniul public (click aici…)

Primirea și eliberarea documentațiilor se poate face:

-fizic la Compartimentul de Urbanism situat la Primăria Comunei Valu lui Traian, str.Primăriei, nr.1, telefon:0241231006, interior 8

Program:

-luni-joi:08:00-15:30

-vineri:12:00-15:30

-online: [email protected]

 

Act necesar

Observații

Descarcă

1.opis

-se va completa în mod obligatoriu de către proiectant

Descarcă opis

2. cerere tip

– original, două exemplare, câte unul în fiecare dosar

Descarcă

3.Declarație – consimțământ

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu character personal și libera circulație a acestor date.

Descarcă formular

4.chitanță/op achitare taxă

chitanță achitare taxe (taxă autorizație de intervenție în domeniul public, taxa xerox, taxă salubrizare

– chitanță/O.P. de plată
– copie

Tabel taxe

5. avize, acorduri

-copie

 

6. extras de carte funciară pentru informare

– în termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice, eliberat la cerere de către Oficiu de cadstru și publicitate imobiliară Constanța

-pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară

– în cazul în care există sarcini: sechestru/ipotecă/habitație viageră și alte sarcini – acord în formă autentică – copie

 

7.extras din planul cadastral de pe ortofotoplan

– în termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice, eliberat la cerere de către Oficiu de cadstru și publicitate imobiliară Constanța

-pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară

 

8.copie B.I./C.I. titular al dreptului real asupra imobilului, teren și/sau construcție și certificatul de înregistrare fiscal (CUI) (după caz-pentru personae juridice)

-copie

 

9. Act de proprietate

-copie

 

10.Plan de încadrare în zonă

copie

 

12.Prelungire autorizație de construire/desființare

Denumire

Observatii

Descarca

Prelungire autorizație de construire/autorizație de desființare (click aici…)

Primirea și eliberarea documentațiilor se poate face:

-fizic la Compartimentul de Urbanism situat la Primăria Comunei Valu lui Traian, str.Primăriei, nr.1, telefon:0241231006, interior 8

Program:

-luni-joi:08:00-15:30

-vineri:12:00-15:30

-online: [email protected]

 

Act necesar

Observații

Descarcă

2. cerere tip

– original

-Formular F12 – timp mediu de completare 5-6 min

Descarcă

3.Declarație – consimțământ

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu character personal și libera circulație a acestor date.

Descarcă formular

4.chitanță/op achitare taxă

– chitanță/O.P. de plată
– copie

Tabel taxe

5. autorizație de construire/autorizație de desfiintare

-original

 

6. anunț începere lucrări ISC

– copie

 

7.anunț începere lucrări la Primăria Comunei Valu lui Traian

– copie

 

13.Anunț de începere lucrări

Denumire

Observatii

Descarca

Anunț începere lucrări (click aici…)

Primirea și eliberarea documentațiilor se poate face:

-fizic la Compartimentul de Urbanism situat la Primăria Comunei Valu lui Traian, str.Primăriei, nr.1, telefon:0241231006, interior 8

Program:

-luni-joi:08:00-15:30

-vineri:12:00-15:30

-online: [email protected]


Precizari cu privire la anuntul de incepere lucrari

In conformitate cu alin.23^1, alin.23^2, alin.23^3, ale art.7 din Legea nr.50/1001 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, beneficiarul are obligatia sa prezinte:
– extrasul de carte funciara din care sa reiasa notarea autorizatiei de construire;
– anuntul facut public intr-un ziar de larga raspundire referitor la autorizatia de construire emisa.
Referitor la caracterul public, continutul autorizatiei de construire va face obiectul studiului la sediul autoritatii publice emitente a actului. (conf. alin.23^5 art.7 din Legea 50/1991- privind autorizarea lucrarilor de constructii).

Data inceperii executarii lucrarilor trebuie anuntata cu minim 10 zile inainte.

 

Act necesar

Observații

Descarcă

1. cerere tip

– original

– timp mediu de completare 2-3 min

Descarcă

2.Declarație – consimțământ

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu character personal și libera circulație a acestor date.

Descarcă formular

3.anunț începere lucrări ISC

– copie

 

14.Emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ

Denumire

Observatii

Descarca

Emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ (click aici…)

Primirea și eliberarea documentațiilor se poate face:

-fizic la Compartimentul de Urbanism situat la Primăria Comunei Valu lui Traian, str.Primăriei, nr.1, telefon:0241231006, interior 8

Program:

-luni-joi:08:00-15:30

-vineri:12:00-15:30

-online: [email protected]

 

Act necesar

Observații

Descarcă

1. cerere tip

– original

– timp mediu de completare 3-4 min

Descarcă

2.Declarație – consimțământ

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu character personal și libera circulație a acestor date.

Descarcă formular

3.Dovadă achitare taxă

  • copie

Tabel taxe

4.certificat de urbanism

– copie

 

5.dovadatitlului asupra imobilului – teren și/sau construcții/extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi

– copie

 

6.studiul de oportunitate

Compus din:

  • piese scrise: memoriu tehnic explicativ care cuprinde:

– prezentarea investiției/operațiunii propuse

– indicatorii urbanistici propuși

– modul de integrare a investiției/operațiunii propuse în zonă

– prezentarea consecințelor economice și sociale la nivelul unității teritoriale de referință

– categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii private și categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorității publice locale

  • piese desenate:

– încadrare în zonă

– plan topographic/cadastral (scara 1/2000, 1/1000 sau 1/500, în funcție de complexitatea proiectului) cu zona de studio vizat de către Oficiu de Cadastru și Publicitatea Imobiliară Constanța

– conceptul propus – pla de situație cu propunerea funcțiunilor, a vecinătăților, modul de asigurare a accesurior și utilităților

  • original

 

15.Continuare lucrări de construire

Denumire

Observatii

Descarca

Continuare lucrări de construire (click aici…)

Primirea și eliberarea documentațiilor se poate face:

-fizic la Compartimentul de Urbanism situat la Primăria Comunei Valu lui Traian, str.Primăriei, nr.1, telefon:0241231006, interior 8

Program:

-luni-joi:08:00-15:30

-vineri:12:00-15:30

-online: [email protected]

 

Act necesar

Observații

Descarcă

1.opis

-se va completa în mod obligatoriu de către proiectant/arhitect

Descarcă opis

2. cerere tip + anexe, completate, semnate și ștampilate, după caz, (anexa la cererea de solicitare autorizație de construire, va fi semnată și ștampilată de către architect, proiectant)

– formular F8 – timp mediu de completare 5-6 min
– original, două exemplare, câte unul în fiecare dosar

Descarcă

3.Declarație – consimțământ

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu character personal și libera circulație a acestor date.

Descarcă formular

4.chitanță/op achitare taxă

chitanță achitare taxe aferentă lucrărilor rămase de executat (taxă autorizație construire, taxa xerox, taxă OAR/UAR

– chitanță/O.P. de plată
– copie

COD FISCAL 4671718

COD IBAN RO 39 TREZ 23121160250XXXXX  pt taxă AC

CONT TAXĂ O.A.R.

CONT IBAN RO 25 TREZ 2315006XXX015065

CONT TAXA XEROX

CONT IBAN RO 34 TREZ 23121360250XXXXX

CONT TAXĂ URGENȚĂ

RO83 TREZ 23121340250XXXXX

Tabel taxe

5.certificat de urbanism

copie

 

6. extras de carte funciară pentru informare

– în termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice, eliberat la cerere de către Oficiu de cadstru și publicitate imobiliară Constanța

-pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară

– în cazul în care există sarcini: sechestru/ipotecă/habitație viageră și alte sarcini – acord în formă autentică – copie

 

7.extras din planul cadastral de pe ortofotoplan

– în termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice, eliberat la cerere de către Oficiu de cadstru și publicitate imobiliară Constanța

-pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară

 

8. avize, acorduri si punct de vedere /act administrativ al autoritatii pentru protectia mediului, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie

-copie

 

9.copie B.I./C.I. titular al dreptului real asupra imobilului, teren și/sau construcție și certificatul de înregistrare fiscal (CUI) (după caz-pentru personae juridice)

-copie

 

10.nomenclator stradal

-copie

 

11.proces verbal de înțărușare

– eliberat de un cadastrist autorizat

-copie

 

12.autorizație de construire inițială

– dacă este cazul

-copie

 

13.anunț începere lucrări ISC+anunț începere lucrări primărie pentru autorizația inițaială

– dacă este cazul

-copie

 

14.acord proiectant inițial

– dacă este cazul

-copie

 

15.Declarații notariale/acorduri în formă autentică vecini limitrofi

-copie

 

16. Dovadă OAR (Ordinul Arhitecților din România)/UAR (Uniunea Arhitecților din România)

-dovada de inregistrare proiect DTAC la OAR

-copie

 

17. Act de proprietate

-copie

 

18.Deviz general de lucrări

-original

 

19.Calcul deșeuri inerte

-original

 

21.Piese scrise

-borderou piese scrise și desenate, specialitatea arhitectură

-listă de semnături, specialitatea arhitectură

-memoriu organizare de șantier

NOTĂ: aceste documente vor fi depuse în original, câte un exemplar în fiecare dosar

 

22.Piese desenate

-plan general amplasarea obiectiveor investiției, cuprinzând amplasamentul investiției și toate amenajările și construcțiile provizorii necesare realizării acesteiia.

NOTĂ: aceste documente vor fi depuse în original, câte un

Precizări suplimentare

16.Înștiințare+declarație privind valoarea finală a lucrărilor de construcții

Denumire

Observatii

Descarca

Înștiințare+declarație privind valoarea finală a lucrărilor de construcții (click aici…)

Primirea și eliberarea documentațiilor se poate face:

-fizic la Compartimentul de Urbanism situat la Primăria Comunei Valu lui Traian, str.Primăriei, nr.1, telefon:0241231006, interior 8

Program:

-luni-joi:08:00-15:30

-vineri:12:00-15:30

-online: [email protected]

 

Act necesar

Observații

Descarcă

1. comunicare privind încheierea execuției lucrărilor – Formular F15/Ordin nr.839/2009

– original

– timp mediu de completare 2-3 min

Descarcă

2.Declarație – consimțământ

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu character personal și libera circulație a acestor date.

Descarcă formular

3.Declarație privind valoarea fială a lucrărilor de construcții

– original

Descarcă formular

4.Documentul doveditor al valorii lucrărilor, cu și fără /tva: balanța contabilă/nota contabilă pentru personae juridice

– copie

 

5.Memorii finalizare lucrări pe specialități (arhitectură, structură, instalații, după caz)

– original

 

6.Anunț începere lucrări – Formular F13/Ordin nr.839/2000

– copie

 

7.Autorizație de construire

– copie

 

17.Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor de construcții și instalații aferente+Certificat de atestare a construcției

Denumire

Observatii

Descarca

Proces verbal de recepție+certificat de atestare al construcției (click aici…)

Primirea și eliberarea documentațiilor se poate face:

-fizic la Compartimentul de Urbanism situat la Primăria Comunei Valu lui Traian, str.Primăriei, nr.1, telefon:0241231006, interior 8

Program:

-luni-joi:08:00-15:30

-vineri:12:00-15:30

-online: [email protected]

 

Act necesar

Observații

Descarcă

1. comunicare privind încheierea execuției lucrărilor – Formular F15/Ordin nr.839/2009

– original

– timp mediu de completare 2-3 min

Descarcă

2.Declarație – consimțământ

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu character personal și libera circulație a acestor date.

Descarcă formular

3.Chitanță

-copie

Tabel taxe

4. Memorii finalizare lucrări pe specialități (arhitectură, structură, instalații, după caz)

– original

 

5.Extras de carte funciară

– copie

 

6. comunicare privind încheierea execuției lucrărilor – Formular F15/Ordin nr.839/2009

– copie

 

7.Comunicare privind încheierea execuției lucărilor ISC

– copie

 

8.Anunț începere lucrări de construcții ISC

– copie

 

9.Înștiințare privind valoarea reală a lucrărilor de construcții

– copie

 

10.Declarație privind valoarea reală a lucrărilor de construcții

– copie

 

11.Autorizație de construire

– copie

 

12. copie B.I./C.I. titular al dreptului real asupra imobilului, teren și/sau construcție și certificatul de înregistrare fiscal (CUI) (după caz-pentru personae juridice)

– copie

 

13.dispoziții de șantier- dacă este cazul

– copie

 

14.Declarații – dacă este cazul

– copie

 

15.Expertiză tehnică – dacă este cazul

– original

 

16.Referatul dirigintelui de șantier

– copie

 

17.Procesul verbal la structura de rezisență din cartea tehnică

– copie

 

18.Certificat energetic

– copie

 

19.Fotografii color pentru lucrările supuse recepției

   

20.Măsurători cadastrale ale imobilului supuse receției

– original

 

21.Plan de sitauție din proiect

– copie

 

18.Notă constatare demolare

Denumire

Observatii

Descarca

Notă constatare demolare (click aici…)

Primirea și eliberarea documentațiilor se poate face:

-fizic la Compartimentul de Urbanism situat la Primăria Comunei Valu lui Traian, str.Primăriei, nr.1, telefon:0241231006, interior 8

Program:

-luni-joi:08:00-15:30

-vineri:12:00-15:30

-online: [email protected]

 

Act necesar

Observații

Descarcă

1. comunicare privind încheierea execuției lucrărilor – Formular F15/Ordin nr.839/2009

– original

– timp mediu de completare 2-3 min

Descarcă

2.Declarație – consimțământ

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu character personal și libera circulație a acestor date.

Descarcă formular

3.Chitanță

-copie

Tabel taxe

4. Memoriu privind încheierea lucrărilor de desființare întocmit de proiectant

– original

 

5.Extras de carte funciară

– copie

 

6. comunicare privind încheierea execuției lucrărilor – Formular F15/Ordin nr.839/2009

– copie

 

7.Comunicare privind încheierea execuției lucărilor ISC

– copie

 

8.Anunț începere lucrări de construcții ISC

– copie

 

9.Înștiințare privind valoarea reală a lucrărilor de construcții

– copie

 

10.Declarație privind valoarea reală a lucrărilor de construcții

– copie

 

11.Autorizație de desființare

– copie

 

12. copie B.I./C.I. titular al dreptului real asupra imobilului, teren și/sau construcție și certificatul de înregistrare fiscal (CUI) (după caz-pentru personae juridice)

– copie

 

13.Declarații – dacă este cazul

– copie

 

14.Expertiză tehnică – dacă este cazul

– original

 

19.Fotografii color cu terenul liber în urma desființării

   

21.Plan de sitauție din proiect

– copie

 

18.Notă constatare autodemolare

Denumire

Observatii

Descarca

Notă constatare autodemolare (click aici…)

Primirea și eliberarea documentațiilor se poate face:

-fizic la Compartimentul de Urbanism situat la Primăria Comunei Valu lui Traian, str.Primăriei, nr.1, telefon:0241231006, interior 8

Program:

-luni-joi:08:00-15:30

-vineri:12:00-15:30

-online: [email protected]

 

Act necesar

Observații

Descarcă

1. cerere tip

– original

– timp mediu de completare 2-3 min

Descarcă

2.Chitanță

-copie

Tabel taxe

3. copie B.I./C.I. titular al dreptului real asupra imobilului, teren și/sau construcție și certificatul de înregistrare fiscal (CUI) (după caz-pentru personae juridice)

– copie

 

4.Declarații – dacă este cazul

– copie

 

5.Fotografii color cu terenul liber în urma desființării

   

20.Raport schimbare de destinație

Denumire

Observatii

Descarca

Raport schimbare de destinație (click aici…)

Primirea și eliberarea documentațiilor se poate face:

-fizic la Compartimentul de Urbanism situat la Primăria Comunei Valu lui Traian, str.Primăriei, nr.1, telefon:0241231006, interior 8

Program:

-luni-joi:08:00-15:30

-vineri:12:00-15:30

-online: [email protected]

 

Act necesar

Observații

Descarcă

1. cerere tip

– original

– timp mediu de completare 2-3 min

Descarcă

2.Chitanță

-copie

Tabel taxe

3.Extras de carte funciară

– copie

 

4. copie B.I./C.I. titular al dreptului real asupra imobilului, teren și/sau construcție și certificatul de înregistrare fiscal (CUI) (după caz-pentru personae juridice)

– copie

 

5.Declarații – dacă este cazul

– copie

 

21.Activitatea de informare și consultare a publicului pentru PUZ/PUD

Denumire

Observatii

Descarca

Raport schimbare de destinație (click aici…)

Primirea și eliberarea documentațiilor se poate face:

-fizic la Compartimentul de Urbanism situat la Primăria Comunei Valu lui Traian, str.Primăriei, nr.1, telefon:0241231006, interior 8

Program:

-luni-joi:08:00-15:30

-vineri:12:00-15:30

-online: [email protected]

Notă: Toate documentele vor fi depuse și pe format digital (pe cd sau pe adresa de e-mail)

 

Act necesar

Observații

Descarcă

1. cerere tip

– original

– timp mediu de completare 2-3 min

Descarcă

2.Chitanță

-copie

Tabel taxe

3.Panou etapa 1 – anunț intenția de elaborare PUZ

– original

Descarcă

4.Anexa nr.1 planificarea procesului de informare și consultare a publicului

– original

Descarcă

5.Anexa nr.2 calendarul informării și consultării pubicului

– original

Descarcă

6.Panou etapa 2 – anunț consultarea asupra propunerilor preliminare

– original

Descarcă

7.avize eliberate

– copie

 

8.studii realizate

– copie

 

9.extras de carte funciară

– copie

 

10.extras de plan cadastral

– copie

 

11. copie B.I./C.I. titular al dreptului real asupra imobilului, teren și/sau construcție și certificatul de înregistrare fiscal (CUI) (după caz-pentru personae juridice)

– copie

 

12.Piese scrise

– original

 

13.Piese desenate

– original

 

22.HCL pentru PUZ/PUD

Denumire

Observatii

Descarca

Raport schimbare de destinație (click aici…)

Primirea și eliberarea documentațiilor se poate face:

-fizic la Compartimentul de Urbanism situat la Primăria Comunei Valu lui Traian, str.Primăriei, nr.1, telefon:0241231006, interior 8

Program:

-luni-joi:08:00-15:30

-vineri:12:00-15:30

-online: [email protected]

Notă: Toate documentele vor fi depuse și pe format digital (pe cd sau pe adresa de e-mail)

 

Act necesar

Observații

Descarcă

1. cerere tip

– original

– timp mediu de completare 2-3 min

Descarcă

2.extras de carte funciară

– copie

 

3.extras de plan cadastral

– copie

 

4.Avize solicitate

– copie

 

5.Studii solicitate

– originale

 

6.Declarații+procuri

-copie

 

7.Taxă RUR

– copie

 

4.Piese scrise

– originale

 

5.Piese desenate

– originale

 

6.DXF

   

5.Anexa nr.2 calendarul informării și consultării pubicului

– original

Descarcă

6.Panou etapa 2 – anunț consultarea asupra propunerilor preliminare

– original

Descarcă

7.avize eliberate

– copie

 

8.studii realizate

– copie

 

9.extras de carte funciară

– copie

 

10.extras de plan cadastral

– copie

 

11. copie B.I./C.I. titular al dreptului real asupra imobilului, teren și/sau construcție și certificatul de înregistrare fiscal (CUI) (după caz-pentru personae juridice)

– copie

 

12.Piese scrise

– original

 

13.Piese desenate

– original

 

23.Adeverință coborâre/modificări borduri

Denumire

Observatii

Descarca

Raport schimbare de destinație (click aici…)

Primirea și eliberarea documentațiilor se poate face:

-fizic la Compartimentul de Urbanism situat la Primăria Comunei Valu lui Traian, str.Primăriei, nr.1, telefon:0241231006, interior 8

Program:

-luni-joi:08:00-15:30

-vineri:12:00-15:30

-online: [email protected]

Notă: Toate documentele vor fi depuse și pe format digital (pe cd sau pe adresa de e-mail)

 

Act necesar

Observații

Descarcă

1. cerere tip

– original

– timp mediu de completare 2-3 min

Descarcă

2. copie B.I./C.I. titular al dreptului real asupra imobilului, teren și/sau construcție și certificatul de înregistrare fiscal (CUI) (după caz-pentru personae juridice)

– copie

 

24.Adeverință pentru amenajare accese auto/pietonale

Denumire

Observatii

Descarca

Raport schimbare de destinație (click aici…)

Primirea și eliberarea documentațiilor se poate face:

-fizic la Compartimentul de Urbanism situat la Primăria Comunei Valu lui Traian, str.Primăriei, nr.1, telefon:0241231006, interior 8

Program:

-luni-joi:08:00-15:30

-vineri:12:00-15:30

-online: [email protected]

Notă: Toate documentele vor fi depuse și pe format digital (pe cd sau pe adresa de e-mail)

 

Act necesar

Observații

Descarcă

1. cerere tip

– original

– timp mediu de completare 2-3 min

Descarcă

2. copie B.I./C.I. titular al dreptului real asupra imobilului, teren și/sau construcție și certificatul de înregistrare fiscal (CUI) (după caz-pentru personae juridice)

– copie

 
Close Search Window