Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Valu lui Traian

SPCLEP VALU LUI TRAIAN
Str. Calea Dobrogei, nr.53,
Tel: 0241230521,
Fax: 0372000443
[email protected]

PROGRAM AUDIENȚE  S.P.C.L.E.P  Valu lui Traian
Primar : MITROI FLORIN                                     Marți      08.00 – 10.00
Insp. Coordonator : MIHĂICĂ DANIELA            Miercuri   09.00 – 11.00 

PROGRAM DE LUCRU S.P.C.L.E.P.:    LUNI-VINERI 7:30 – 15:30

DIRECȚIA GENERALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR CONSTANȚA
https://www.dgep-constanta.ro/
ADRESA.: str. Ștefan Cel Mare, nr.44, Bl.M.16, Constanța, Cod poștal 900725,
județul Constanța
Tel. 0241 488 466
PROGRAM  AUDIENȚE DIRECTOR: Joi 13.00 – 16.00
ÎNSCRIERI AUDIENȚE: Luni – Joi  8.00 – 16.30  și   Vineri   8.00 – 14.00

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR
http://depabd.mai.gov.ro/contact.html
str. Obcina Mare nr. 2,
sector 6, Bucuresti
Fax: 021/413.50.49
E-mail: [email protected]
Centrala telefonica: 021/413.54.42           
Reclamatii si sesizari: 021/413.56.49 (în intervalul orar 08 – 16)

   S.P.C.L.E.P are în subordine 2 compartimente;
                     1.Evidența persoanelor (detalii mai jos)
                     2.Starea civilă (click)

EVIDENȚA PERSOANELOR

 NOTĂ: În cazul în care este menționată o taxă pentru unele din actele de mai jos,
contravaloarea acestei taxe se achită numerar la casieria Primăriei.

Lista actelor necesare pentru:
1. eliberarea cărții de identitate provizorii, cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România
2. eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România 
3. înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței
4. eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani
5. eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani
6. eliberarea cărții de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate și care locuiește în România.
7. eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deținut anterior
8. eliberarea actului de identitate la: expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei
9. eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor
10. eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei romane
11. obținerea dovezii de adresă de domiciliu

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal iar cărțile de identitate se eliberează titularilor.
În situația în care solicitantul nu se află în țară, mandatarul va prezenta o procura specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

Cetățenii români aflați în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetățeniei și a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original și copie.

Notă: În caz de nefuncționare a site-ului, toate formularele tipizate ce sunt menționate în listele de mai sus se pot găsi și pe site-ul Direcţiei Publice Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Constanţa.
Tot aici se pot găsi și actele normative specifice funcționării serviciului de Evidență a Persoanelor precum și informații privind celelalte proceduri de Stare Civilă.