9. Acte necesare eliberarii actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii strazii sau a renumerotarii imobilelor

• Cererea pentru eliberarea actului de identitate ;
• Actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul ;
• Certificatul de nastere si certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie ;
• Hotarare de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie ;
• Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie ;
• Certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, original si copie ;
• Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie ;
• Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate – 7 lei ;

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul de evidență a persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenta polițistului de la postul de politie, pentru mediul rural.

Formular cerere (PDF)

Close Search Window