3. Acte necesare înscrierii în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței

• Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței ;
• Actul de identitate al solicitantului ;
• Documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie ;
• Actul de identitate al găzduitorului ;

Formular cerere (PDF)

Close Search Window