11. Acte necesare pentru obținerea dovezii de adresa de domiciliu

Dovada adresei de domiciliu se face cu:

a. Acte încheiate în condițiile de validitate prevazute de legislația română în vigoare;

b. Declarația scrisa a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu, însoțită de unul dintre documentele prevazute la lit. « a » ;

-Declarația de primire în spațiu a găzduitorului se dă în fața lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor.

– În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta la SPCLEP, declarația de primire în spațiu a găzduitorului, potrivit anexei nr.12 sau, după caz, a reprezentantului său legal, potrivit anexei nr.13, poate fi consemnată la notar public , la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Romaniei din străinătate ori în prezența polițistului de siguranță publică.


c. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului,potrivit anexei nr.14, insotita de certificat de nomenclatură stradală obținut de la Primaria com. Valu lui Traian-compartiment Registru Agricol

d. documentul eliberat de Primaria com. Valu lui Traian-compartiment Registru Agricol, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în registrul agricol.

Formulare PDF:
Anexa nr. 12 – pentru găzduitor
Anexa nr. 13 – pentru reprezentantul legal al găzduitorului
Anexa nr. 14 – pentru solicitant

Close Search Window