Acte necesare la eliberarea actului de identitate la implinirea varstei de 14 ani

• Cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnata atat de minor cat si de parinte/reprezentant legal ;
• Certificatul de nastere, original si copie ;
• Actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal ;
• Certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca, definitiva si irevocabila in cazul in care parintii sunt divortati, original si copie ;
• Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate-7 lei ;

Formular cerere (PDF)

Close Search Window