• Cererea pentru eliberarea actului de identitate ;
• Actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul ;
• Certificatul de nastere si certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie ;
• Hotararea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie ;
• Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie ;
• Certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, original si copie ;
• Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu si dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie ;
• Dovada eliberata de unitatea de politie unde a fost reclamat furtul, daca este cazul ;
• Un document emis de institutii sau autoritati publice – pasaport, permis de conducere, legitimatia de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei institutii de invatamant, cu fotografie de data recenta, original si copie ;
• Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate – 7 lei ;

Formular cerere (PDF)

Close Search Window