Anunturi|

Pentru mai multe detalii, click aici

Comuna Valu lui Traian, în calitate de Beneficiar, anunta finalizarea proiectului cu titlul ”Îmbunătățirea infrastructurii TIC destinată educației la nivelul unităților școlare din Comuna Valu lui Traian, în scopul îmbunătățirii procesului de Educație și reducerii riscurilor de infectare a elevilor cu coronavirusul SARSCoV-2” cod MySMIS 145462, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 ce s-a derulat in perioada 25.03.2022-24.09.2022.
Valoarea totală a proiectului este de 2.217.117,15 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 2.131.026,80 lei.
Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea accesului elevilor din școlile amplasate pe raza teritorială a Comunei Valu lui Traian, la procesul de învățare în mediul on-line, prin dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare și a cadrelor didactice cu laptop-uri, astfel încât orele de pregătire din timpul activităților didactice să se poată desfăsura on-line, fiind sprijinite astfel măsurile de prevenire și combatere a infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2. De asemenea, proiectul prevede dotarea sălilor de clasa pentru a răspunde la un nivel corespunzător cerințelor de derulare a activităților didactice în mediulonline, contribuind la prevenirea și combaterea raspândirii virusului SARS-CoV-2, la creșterea performanțelor elevilor, la creșterea atractivității actului educațional în mediu online și la prevenire abandonului școlar în rândul elevilor de vârstă școlară.
Rezultate: 1116 elevi care au acces la învațământ online, 63 de cadre didactice care pot desfasura activități didactice în mediul online pentru elevi, 40 de clase dotate cu echipamente IT.
Date de Contact:

ABDULGANI Mihaela-Giorgiana – Manager de proiect

E-mail:
[email protected]

Comuna Valu lui Traian

Str. Primăriei nr.1, com. Valu lui Traian, jud. Constanța
tel./fax: 0241-231.006 / 0241-231.353

e-mail:  [email protected] [email protected]

Close Search Window