Anunturi|


În conformitate cu prevederile Horărârii nr. 163/18.06.2014, privind aprobarea ”Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului”, aducem la cunoștință vecinilor de teren și publicului interesat, posibilitatea vizualizării raportului informarii si consultarii publicului a documentației Plan Urbanistic Zonal ” P.U.Z. – Parcelare teren pentru construire locuinte-Parcela L186, Parcela L183, Parcela A186/2”, comuna Valu lui Traian, județul Constanța.

Close Search Window