Anunturi|

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.163/18.06.2014, privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului”, aducem la cunoștiință vecinilor de teren și publicului interesat, posibilitatea vizualizării minutei pentru documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal ”Elaborare PUZ – Parcela A2048/1 – A2048/2, str. Mareșal Averescu, Parcela V2040”, com. Valu lui Traian, jud. Constanța.

Close Search Window