Anunturi|

În conformitate cu prevederile Horărârii nr. 163/18.06.2014, privind aprobarea ”Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului”, aducem la cunoștință vecinilor de teren și publicului interesat, vizualizării procesului verbal al ședinței de dezbatere publică și minuta pentru documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal ”ELABORARE PUZ-PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE”, comuna Valu lui Traian, județul Constanța.

Close Search Window