Anunturi|

Raportul informării si consultarii publicului – Etapa 2 – PUZ SC NEW UP DIAMOND BUILDING SRL
În conformitate cu prevederile Horărârii nr. 163/18.06.2014, privind aprobarea ”Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului”, aducem la cunoștință vecinilor de teren și publicului interesat, raportul informarii si consultarii publicului -etapa 2 pentru documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal ” PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE”, comuna Valu lui Traian, județul Constanța.

Close Search Window