Anunturi|

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.163/18.06.2014, privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului”, aducem la cunoștiință vecinilor de teren și publicului interesat, posibilitatea vizualizării raportului informării și consultării publicului – Etapa pregătitoare – anunțarea intenției de elaborare PUZ – Etapa 1, pentru documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal ”Elaborare PUZ – PARCELARE PENTRU LOCUINȚE – Parcela A407/3” com. Valu lui Traian, jud. Constanța.

Close Search Window