Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Valu lui Traian

8. Acte necesare eliberarii actului de identitate la: expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civila, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

• Cererea pentru eliberarea actului de identitate ;
• Actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul ;
• Certificatul de nastere si certificatul de casatorie daca este cazul, original si copie ;
• Hotararea de divort, definitiva si irevocabila dupa caz, original si copie ;
• Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie ;
• Certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, original si copie ;
• Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu si dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie ;
• Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate -7 lei ;

Formular cerere (PDF)