Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Valu lui Traian

6. Acte necesare pentru eliberarea cartii de identitate provizorii cand persoana fizica nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate care locuiesc in Romania.

• Cerere pentru eliberarea actului de identitate ;
• 3 fotografii marimea 3X4 cm cu banda alba de 7 mm, la baza ;
• Documente pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie si a prenumelui, a datei de nastere, a starii civile, a cetateniei romane, a adresi de domiciliu/adresei de resedinta, original si copie ;
• Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate provizorii - 1 leu ;

Formular cerere (PDF)