Economie

site under construction

- număr societăţi - 233

- număr societăţi de dezvoltare - 2

- suprafaţă agricolă - 5359 ha

- păduri - 100 ha

- număr gospodării - 4927

- număr animale - 20771

 

ACTIVITĂŢILE ECONOMICE ÎN CARE ESTE IMPLICATĂ POPULAŢIA ACTIVĂ
A COMUNEI VALU LUI TRAIAN

(DATE OFICIALE FURNIZATE DE DIRECŢIA DE STATISTICĂ)

ACTIVITATE
NUMĂR SALARIAŢI DIN LOCALITATE
Agricutură, silvicultură, vânat
472
Pescuit şi piscicultură
2
Industria extractivă
40
Industria prelucrătoare
391
Energie electrică şi termică, gaze şi apă
56
Construcţii
213
Comerţ, reparaţii, întreţinere
365
Hoteluri, restaurante
36
Transport, depozitare, comunicaţii
484
Activităţi financiare
7
Activităţi imobiliare, închireieri şi servicii
149
Administraţie publică
177
Învăţământ
67
Sănătate şi asistenţă socială
72
Alte servicii colective şi sociale
45
Gospodării personale
1
Organizaţii extrateritoriale
0