Asistență Socială Valu lui Traian

STRUCTURA

Administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a servicilor sociale, la nivelul comunei Valu lui Traian, judeţul Constanța, sunt asigurate prin următoarele compartimente organizate în cadrul Primăriei Valu lui Traian:

  1. Compartiment asistenţă socială...1 post
  2. Compartiment autoritate tutelară...1 post
  3. Compartiment asistenţi personali ...50 posturi

 

FORMULARE disponibile pentru acordare beneficii sociale:

  1. Cerere acordare indemnizaţie creştere copil/ stimulent de inserţie/ alocaţie de stat pentru copil;

1.1. Adeverinţă stagiu de cotizare pentru dosar acordare indemnizaţie creştere copil;

  1.   Cerere acordare drepturi de asitenţă socială(VMG, ASF si AI);

2.1. Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării VMG, AFS si AI;

  1. Cerere acordare indemnizaţie lunară pentru persoanele cu handicap;
  2. Cerere angajare asistent personal;
  3. Cerere acordare stimulent educaţional (tichet social pentru grădiniţă).

 

III. AJUTOARE de URGENŢĂ

- sunt reglementate prin HCL nr.215/06.07.2018