Realizări

site under construction

2004

- construire podeţe trecere cale ferată

- construire locuinţe sociale Valea Seacă

- decolmatare canal colector

- reabilitare primărie veche

- modernizare reţea electrică

2005

- realizare împrejmuire cimitire

- reabilitare geamii

- extindere grădiniţă Valea Seacă

- ecologizare depozite de gunoi

2006

- reabilitare dispensar Valea Seacă

- construire alei cimitire

- reabilitare şcoli şi grădiniţe

2007

- construire Şcoala 2

- construire sală sport Şcoala 1, reţea apă zona C

- reabilitare dispensar Valu lui Traian

2008

- reabilitare bibliotecă şcolară

- grădiniţă zona C

- finalizare tronson I canalizare

- primărie nouă

- drumuri zona C

- reparaţii şcoala I

2009

- înfiinţare parcuri

- înfiinţare reţea electrică zona C

- biserică

2010

- ANL-urim, sală sport

- locuinţe sociale

- drumuri lângă calea ferată

2011

- Alimentarea cu apă potabilă şi lumină electrică, concomitent cu construirea străzilor în cartierele nou parcelate

- Conductă de apă potabilă pe strada Negip Fazal

- Pietruirea drumurilor de pământ cu fonduri SAPARD şi fonduri alocate de Consiliul Local.

- Extinderea retelei de aprovizionare cu apă în cartierul nou şi strada Omârcea.

- Reabilitarea şcolilor, gradiniţei nr.2 şi a căminului cultural.

- Îmbunătăţirea şi extinderea iluminatului stradal.

- Reabilitarea geamiilor din localitate.

- Construirea unei săli de sport în localitate.

În curs de realizare

- drumuri - 80% asfaltat

- canalizare

- piaţă

- gaze

- parcuri

- cantină socială

- biserică

- geamie nouă

- continuare a 20% din drumuri