Priorități

PRIORITĂŢI

1. Continuarea atribuirii de terenuri pentru construcţia de locuinţe tinerilor între 18 şi 35 de ani conform Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala.

2. Conectarea localitatii la reteaua de gaze naturale.

3. Construirea unui spital cu program permanent.

4. Crearea de noi locuri de munca pentru tinerii din localitate.

5. Realizarea unei cantine pentru locuitorii cu probleme sociale deosebite «Cantina Saracilor».

6. Întarirea ordinei si sigurantei a cetatenilor.

7. Definitivarea problemei fondului funciar conform Legii 18/1991 si Legii 1/2000.

8. Terminarea constructiei Bisericii Ortodoxe.

9. Construirea unei piete agro-alimentare.

10. Sprijinirea producatorilor mici si mijlocii prin informare şi consiliere pentru realizarea de proiecte si programe eligibile.

11. Pavarea trotuarelor din localitate.