Comisii Consiliul Local

Pe durata mandatului său, Consiliul Local al comunei Valu lui Traian organizează un număr de cinci comisii de specialitate care vor funcţiona în următoarea componenţă:

 

Denumire comisie

Numele și prenumele consilierilor locali

 

Comisia nr.1

Pentru agricultura, protecția și refacerea mediului, turism, servicii comunitare de utilitate publica si comerț

Moțoi Constantin

Președinte

Bindela Vasile

Secretar

Cadîr Turgai

Membru

Comisia nr.2

pentru munca, protecție socială, protecție copii, apărarea ordinii și liniștii publice, situațiile de urgenta

Ramazan Mușghian

Președinte

Bebeșelea Ghiorghe

Secretar

Moraru Nicu

Membru

Isleam Niran

Membru

Memet Fichiran

Membru

Comisia nr.3

pentru buget-finanțe, activități economico-financiare, administrație publică locală, juridic, disciplină, relații cu cetățenii

Pătruțoiu Ion

Președinte

Ivan Valeriu

Secretar

Ramazan Mușghian

Membru

Iuruc Luminița

Membru

Frățilă Iulia-Claudia

Membru

Comisia nr.4

pentru învățământ, sănătate și familie, tineret și sport, activități social-culturale, culte, probleme ale minorităților

Papuc Ghiorghe

Președinte

Dumitrache Dragoș-Alexandru

Secretar

Ţugurel Florin

Membru

Comisia nr.5

pentru administrarea domeniului public și privat, amenajarea teritoriului și urbanism

Tudosoiu-Iancu-Iulian

Președinte

Frățilă Iulia –Claudia

Secretar

Moroianu Mariana

Membru

Isleam Niran

Membru

Iuruc Luminița

Membru

Listă conformă cu art. 1 din HCL nr. 6 din 25.06.2016